Stale Mulch - Love Rustler

Vattenmätare

Posted Oct. 5, 2015, 12:28 a.m. By cathlene

I vår tvättstuga har vi en vattenmätare. Jag vet inte om den används, vi betalar inte för något vatten så vitt jag vet. Däremot fick vi betala för vatten som kom på våran tomt för några år sedan. Ju större tomt man hade desto mer fick man betala. Nu var syftet att man skulle anlägga en reningsdamm och den konstiga regnvattensavgiften gick till finansieringen av dammen. Vi har fått en snygg damm nu med flera häckande fåglar. Det är ett trevligt inslag i miljön. Åter till vattenmätaren i tvättstugan. Den har ett så kallat ball valves. Det är en rund flödesventil av något slag. Ser ut som när en orm har svalt ett byte. En bubbla på röret.