Stale Mulch - Love Rustler

Stenhufvuds melankoli

Posted March 23, 2016, 9:48 p.m. By cathlene

Det var ingen bra dag för Stenhufvud. Han hade visserligen installerat sig bra i den stora staden men han hade inte fått allt som han ville när det gällde sitt bohags placering. Melankoliskt och uppgivet cyklade han nu igenom de små gränderna i Gamla Stan och kom så småningom upp till Klara kyrka där han tog till vänster ner mot ångbåtsbryggan för att slutligen stanna till vid den lilla puben. Stenhufvud visste att han kunde hitta hjälp här på den lokala puben där de flesta slöfockarna brukade sitta.